Meest Gestelde Vragen

Wat is het verschil tussen een NVM makelaar en een niet NVM makelaar?

De NVM is de grootste Nederlandse Vereniging voor Makelaars en Vastgoeddeskundigen. De NVM biedt haar leden kennis en ondersteuning binnen de verschillende marktsegmenten. Daarbij krijgt de woningverkoper een uitgebreide en complete presentatie op funda. Bij de NVM en haar leden staat kwaliteit voorop.

Wat is een taxatie?
Een taxatie wordt uitgewerkt in een officieel document, “het taxatierapport”. Dit rapport dient vaak als basis voor de verzekering of hypotheek. In het taxatierapport wordt o.a. de waarde van het getaxeerde vermeldt. De waarde wordt o.a. bepaald op basis van het type, de grootte, de globale staat van onderhoud en de omgeving van de woning.

Wat is een waardebepaling?
Een waardebepaling is een schatting, binnen een bepaalde bandbreedte. De waardebepaling dient als uitgangspunt voor de verkoop van de woning. Een waardebepaling ten behoeve van de verkoop van de woning is vrijblijvend.

Wat betekent k.k. (kosten koper)?
Onder 'kosten koper' vallen de kosten die de overheid koppelt aan het kopen van een woning. Deze kosten komen voor rekening van de koper. De onderdelen van kosten koper zijn:
•overdrachtsbelasting (6%, tijdelijk 2%)
•notariskosten
•kadasterkosten

Wat houdt de meldingsplicht in?
De verkoper van een woning is verplicht om alle juridische en technische gebreken te melden. Bij onzekerheden kan een bouwtechnische keuring worden uitgevoerd. De mededelingsplicht van de verkoper wordt beperkt door de onderzoeksplicht van de koper.

Wat houdt de onderzoeksplicht van een koper in?
De koper van een huis moet onderzoek naar de woning doen. Gebreken die de koper daarbij ontdekt of had moeten ontdekken, komen meestal voor zijn rekening. De onderzoeksplicht van de koper wordt beperkt door de mededelingsplicht van de verkoper. Hij dient gebreken vooraf te melden. Als de verkoper van de woning dit nalaat, kan hij alsnog aansprakelijk zijn.

Wanneer ben ik in onderhandeling?
U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als men in onderhandeling is?
Ja, de makelaar mag doorgaan met bezichtigen tot het moment dat de koop van de woning is gesloten. De makelaar is wel verplicht te melden dat de verkopende partij in onderhandeling is.

Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die een bezichtiging aanvraagt of bod uitbrengt op een woning?
Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u daarover te informeren.

Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?
Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of dat hij een tegenbod doet.

Kan de verkoper van een woning de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?
Ja, na het uitbrengen van een bod kan de verkoper besluiten de vraagprijs te verhogen. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, is er sprake van een koop.

Mag een makelaar van de NVM tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te breken. De biedprocedure kan dan gewijzigd worden, om te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure.

Hoe wordt de aanvaardingsdatum bepaald?
De aanvaardingsdatum is de datum waarop de koper eigenaar wordt van de woning. Deze vormt een onderdeel van de onderhandelingen en wordt door de koper en verkoper samen vastgesteld.

Wanneer komt de koop van een woning tot stand?
Volgens de wet Koop Onroerende Zaken komt de koopovereenkomst tussen verkoper en koper pas tot stand als deze schriftelijk wordt aangegaan.

Wat houdt de bedenktijd in?
Koper het recht de koop, zonder verdere gevolgen, binnen de wettelijke bedenktijd te ontbinden. De wettelijke bedenktijd duurt drie dagen en begint om 00.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte koopovereenkomst (in kopie) aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt om 24.00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt.

Moet de ontbinding binnen de bedenktijd schriftelijk gebeuren?
Nee, als daarover niets is afgesproken hoeft dat niet, maar het wordt wel aangeraden.

Wat is voorbehoud van financiering?
De kandidaat-koper sluit over het algemeen een overeenkomst, op voorwaarde dat hij erin slaagt een hypotheek/financiering te verkrijgen. Lukt dit niet, dan kan hij de koop op grond hiervan ontbinden.
Staat uw vraag hier niet bij neem dan contact op met Makelaardij Hoogeveen e.o. & Taxatieburo of uw eigen NVM Makelaar.

Geef een reactie

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.