Veel gestelde vragen

Meest Gestelde Vragen:

Wat
is het verschil tussen een NVM makelaar en een niet NVM makelaar?
De NVM is de grootste Nederlandse
Vereniging voor Makelaars en Vastgoeddeskundigen. De NVM biedt haar leden
kennis en ondersteuning binnen de verschillende marktsegmenten. Daarbij krijgt
de woningverkoper een uitgebreide en complete presentatie op funda. Bij de NVM
en haar leden staat kwaliteit voorop.

Wat
is een taxatie?
Een taxatie wordt uitgewerkt in een officieel
document, “het taxatierapport”. Dit rapport dient vaak als basis voor de
verzekering of hypotheek. In het taxatierapport wordt o.a. de waarde van het
getaxeerde vermeldt. De waarde wordt o.a. bepaald op basis van het type, de
grootte, de globale staat van onderhoud en de omgeving van de woning.

Wat
is een waardebepaling?

Een waardebepaling is een schatting, binnen een bepaalde bandbreedte. De
waardebepaling dient als uitgangspunt voor de verkoop van de woning. Een
waardebepaling ten behoeve van de verkoop van de woning is vrijblijvend.

 

Wat
betekent k.k. (kosten koper)?

Onder
'kosten koper' vallen de kosten die de overheid koppelt aan het kopen van een
woning. Deze kosten komen voor rekening van de koper. De onderdelen van kosten
koper zijn:

•overdrachtsbelasting (6%, tijdelijk 2%)
•notariskosten
•kadasterkosten

Wat
houdt de meldingsplicht in?

De verkoper van een woning is verplicht om alle juridische en technische
gebreken te melden. Bij onzekerheden kan een bouwtechnische keuring worden
uitgevoerd. De mededelingsplicht van de verkoper wordt beperkt door de
onderzoeksplicht van de koper.

Wat
houdt de onderzoeksplicht van een koper in?

De koper van een huis moet onderzoek naar de woning doen. Gebreken die
de koper daarbij ontdekt of had moeten ontdekken, komen meestal voor zijn rekening.
De onderzoeksplicht van de koper wordt beperkt door de mededelingsplicht van de
verkoper. Hij dient gebreken vooraf te melden. Als de verkoper van de woning
dit nalaat, kan hij alsnog aansprakelijk zijn.

Wanneer
ben ik in onderhandeling?
                                                                                                                              U
bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de
verkoper een tegenbod doet. U bent niet in onderhandeling als de verkopende
makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Mag
een makelaar doorgaan met bezichtigen als men in onderhandeling is?

Ja, de makelaar mag doorgaan met bezichtigen tot het moment dat de koop
van de woning is gesloten. De makelaar is wel verplicht te melden dat de
verkopende partij in onderhandeling is.

Moet
een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die
een bezichtiging aanvraagt of bod uitbrengt op een woning?

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de
verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u daarover te informeren.

Wanneer
ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?
                                          Nee.
De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een
uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de
verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of dat hij een tegenbod
doet.

Kan
de verkoper van een woning de vraagprijs van een woning tijdens de
onderhandeling verhogen?
            Ja, na het uitbrengen van een bod
kan de verkoper besluiten de vraagprijs te verhogen. Als de verkopende partij
een bod aanvaardt, is er sprake van een koop.

Mag
een makelaar van de NVM tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop
wijzigen?
                       Ja, dat mag. Soms zijn
er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het
moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende
makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen
af te breken. De biedprocedure kan dan gewijzigd worden, om te kiezen voor
bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure.

Hoe
wordt de aanvaardingsdatum bepaald?

De aanvaardingsdatum is de datum waarop de koper eigenaar wordt van de
woning. Deze vormt een onderdeel van de onderhandelingen en wordt door de koper
en verkoper samen vastgesteld.

Wanneer
komt de koop van een woning tot stand?

Volgens de wet Koop Onroerende Zaken komt de koopovereenkomst tussen
verkoper en koper pas tot stand als deze schriftelijk wordt aangegaan.

Wat
houdt de bedenktijd in?

Koper het recht de koop, zonder verdere gevolgen, binnen de wettelijke
bedenktijd te ontbinden. De wettelijke bedenktijd duurt drie dagen en begint om
00.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte
koopovereenkomst (in kopie) aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd
eindigt om 24.00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt.

Moet
de ontbinding binnen de bedenktijd schriftelijk gebeuren?

Nee, als daarover niets is afgesproken hoeft dat niet, maar het wordt
wel aangeraden.

Wat
is voorbehoud van financiering?

De kandidaat-koper sluit over het algemeen een overeenkomst, op
voorwaarde dat hij erin slaagt een hypotheek/financiering te verkrijgen. Lukt
dit niet, dan kan hij de koop op grond hiervan ontbinden.

Staat
uw vraag hier niet bij neem dan contact op met Makelaardij Hoogeveen e.o. &
Taxatieburo of uw eigen NVM Makelaar.