Woningmarkt

De vastgelopen woningmarkt is dagelijks in het nieuws. Vele stakeholders komen met ideeën over hoe het beter kan. Ook de NVM is actief betrokken bij dit denkproces. De resultaten zijn vastgelegd in visies.

Krimpgebied = Kansgebied

Volgens de nieuwste prognoses krijgt zo’n 40 procent van de Nederlandse gemeenten de komende 30 jaar te maken met een daling van het aantal inwoners. In bepaalde delen van Nederland zijn de gevolgen hiervan al zichtbaar. Jongeren trekken weg, voorzieningen verdwijnen en de plaatselijke woningmarkt dreigt op slot te gaan. Vooral het laatste jaar is er vanuit de overheid een toenemende aandacht voor deze problematiek.
Lees verder

Modernisering executieveilingen 
De economische crisis heeft een negatieve weerslag op de woningmarkt waardoor rela-tief veel burgers individueel getroffen worden door bijvoorbeeld werkloosheid. Daaronder ook eigenwoningbezitters. Dit kan leiden tot (ernstige) hypothecaire betalingsproblemen, met als uiterste gevolg gedwongen verkoop via executoriale procedures. De meest actuele prognoses met betrekking tot de werkloosheidscijfers laten een weinig rooskleurig beeld zien, namelijk een aanzienlijk stijgende trend zien. Het ligt voor de hand dat het aantal executieveilingen een vlucht zal nemen.
Lees verder

Visie Consumentgericht Bouwen
De kwaliteit van veel nieuw ontwikkelde woonwijken kan veel beter. Er wordt te weinig vraaggericht ontwikkeld. De ontwikkelende partijen hebben in het verleden gezamenlijk te weinig oog gehad voor de belangrijkste partner in de ontwikkeling: de consument. Dat het ook anders kan, blijkt uit de praktijk.